Δεδομένα Υγείας

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
28

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά των από 16.04.2020 και 21.04.2020 πράξεών της για αρχειοθέτηση πανομοιότυπων καταγγελιών κατά του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Επειδή οι αιτούντες αφενός παραπονούνται για τη νομική ορθότητα των πράξεων αρχειοθέτησης και κατά τούτο κατ’ ουσίαν εισάγουν ακυρωτικούς ισχυρισμούς, αφετέρου επαναλαμβάνουν τους ισχυρισμούς των καταγγελιών τους, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει τις προσβαλλόμενες πράξεις αρχειοθέτησης, χωρίς να επικαλούνται ούτε να προσκομίζουν νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/28_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-08
Αριθμός πράξης
26

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας ιατρού για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του αφού διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 1, 2 και 15 παρ. 1 ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 χιλιάδων ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/26_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Γνωμοδότηση της Αρχής επί σχεδίου τροποποίησης της ΥΠ` αρ. 1016/109/169-γ από 14.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2457/03.11.2011) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (κριτήρια και διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας για οπλοφορία)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2014-07-17
Αριθμός πράξης
5
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/gnom5_2014anonym.pdf
Έτος
2014
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Νομιμότητα έκδοσης Κάρτας Υγείας Αθλητή από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-02-28
Αριθμός πράξης
19
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/GNOMODOTHSH%2019_2001.PDF
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200123819
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων ιατρικού φακέλου τοκετού τέκνου στον ασκούντα τη γονική μέριμνα πατέρα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-03-10
Αριθμός πράξης
24
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/24_09anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200923924
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Έλεγχος νομιμότητας διάταξης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-06-02
Αριθμός πράξης
30
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/30.2010_anonym_1.doc
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201023930
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Καταγγελίες για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων θανόντων, για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ιατρών, χειρουργών σε διάφορους φορείς, ΜΜΕ και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για παράνομη σύσταση και λειτουργία αρχείου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-06-21
Αριθμός πράξης
38
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/38_2010_anonym_2.doc
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201023938
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-05-24
Αριθμός πράξης
46
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/46_2018anonym.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201823946
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Σύσταση σε Γενικό Νοσοκομείο να διακόψει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και να εφαρμόζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-11-29
Αριθμός πράξης
72

Εξετάζοντας σχετική καταγγελία του υποκειμένου των δεδομένων, υπαλλήλου νοσοκομείου, η Αρχή έκρινε ότι το νοσοκομείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποστέλλοντας έγγραφο με δεδομένα υγείας υπαλλήλου, χωρίς να διαγράψει το όνομα του υποκειμένου των δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από το αρμόδιο για γνωμοδότηση επί της χορήγησης ή μη ειδικής άδειας Υπουργείο, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2472/1997, και απηύθυνε σύσταση στο νοσοκομείο όπως διακόψει τυχόν περαιτέρω επεξεργασία των επίμαχων δεδομένων του προσφεύγοντος υπαλλήλου και όπως εφαρμόζει με τη δέουσα επιμέλεια τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/72_2018_anonym_1.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201823972
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από οργανισμό υγείας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-06-16
Αριθμός πράξης
60
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/60_2011anonym_1.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201123960
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες