14. Νέες Τεχνολογίες

Απόφαση για την εφαρμογή συστήματος βιομετρικών μεθόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-11-05
Αριθμός πράξης
52
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_52_1.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200323952
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-06-23
Αριθμός πράξης
39
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/39_2004_1.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200423939
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Παράνομη χορήγηση σε τρίτο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης άλλου προσώπου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-07-12
Αριθμός πράξης
51
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_51.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200523951
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη αίτησης για εγκατάσταση πιλοτικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-08-29
Αριθμός πράξης
59
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_59_1.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200523959
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Διαβίβαση δεδομένων από αρχείο τράπεζας σε τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-12-19
Αριθμός πράξης
81
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_81.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200523981
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση αρ. 10 του Ν. 2472/97 από τράπεζα κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-03-14
Αριθμός πράξης
13
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2006_13.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200623913
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση αρ. 10 του Ν. 2472/97 από τράπεζα κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-03-14
Αριθμός πράξης
12
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2006_12.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200623912
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση αρ. 10 του Ν. 2472/97 από Δήμο κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-03-14
Αριθμός πράξης
17
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2006_17.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200623917
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση αρ. 10 του Ν. 2472/97 από τράπεζα κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-03-14
Αριθμός πράξης
14
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2006_14.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200623914
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση αρ. 10 του Ν. 2472/97 από ασφαλιστική εταιρεία κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-03-14
Αριθμός πράξης
16
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2006_16.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200623916
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό