Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
38
Περίληψη

Η Αρχή συνεξέτασε 6 καταγγελίες σχετικά με τη λήψη αζήτητων τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία Wind. Με την απόφασή της η Αρχή κρίνει ότι η Wind αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις δραστηριότητες των τηλεφωνικών κλήσεων που διενεργούνται από συνεργαζόμενες εταιρείες (call center) ακόμα κι αν αυτή δεν παρέχει τους προς κλήση αριθμούς, καθώς καθορίζει πλήρως τον σκοπό της επεξεργασίας και επίσης τα ουσιώδη στοιχεία του τρόπου της επεξεργασίας. Περαιτέρω, με την απόφαση κρίνεται ότι η δραστηριότητα έρευνας αγοράς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που καταλήγει σε ερώτημα σχετικά με συγκατάθεση στη μελλοντική λήψη διαφημιστικών κλήσεων, με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί, αποτελεί και αυτή δραστηριότητα για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπώς ως προς αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η Αρχή, σε σχέση με τις αναγνωριζόμενες παραβάσεις του ν. 3471/2006 και του ΓΚΠΔ επιβάλει κυρώσεις επίπληξης, προειδοποίησης και προστίμου (συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για δύο παραβάσεις) στη Wind και την κύρωση της επίπληξης στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr