Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
34
Περίληψη

Η Αρχή έγινε αποδέκτης καταγγελιών από παραλήπτες μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου του ΟΤΕ. Κατά την εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι από το 2013 και μετά, λόγω τεχνικού σφάλματος, δεν λειτουργούσε η διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου για όσους παραλήπτες ασκούσαν το δικαίωμα αυτό μέσω του συνδέσμου «unsubscribe». Το σφάλμα έγινε αντιληπτό μετά την παρέμβαση της Αρχής οπότε και διορθώθηκε. Στη συνέχεια o OTE προέβη στη διαγραφή 8.000 περίπου συνδρομητών από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων, οι οποίοι είχαν ανεπιτυχώς προσπαθήσει να διαγραφούν από το 2013 και μετά. Η Αρχή διαπίστωσε παράβαση του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ καθώς και του άρθρου 25 και επέβαλε στον ΟΤΕ διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr