04. Υγεία

Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2012-12-27
Αριθμός πράξης
189
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/189_2012anonym.pdf
Έτος
2012
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2012-10-31
Αριθμός πράξης
154
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/154_2012anonym.pdf
Έτος
2012
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση (θέση σε δικαστική συμπαράσταση)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2012-10-11
Αριθμός πράξης
146
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/146_2012anonym.pdf
Έτος
2012
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2014-09-24
Αριθμός πράξης
118
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/118_2013anoym.pdf
Έτος
2014
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παροχή άδειας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών να χορηγήσει στον αιτούντα ιατρικά δεδομένα τρίτου για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-10-07
Αριθμός πράξης
42
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/42_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Πρόσβαση σε αρχείο ονομάτων μητέρων σε βρεφοκομείο προς αναζήτηση βιολογικών γονέων ενηλίκου υιοθετημένου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2016-05-19
Αριθμός πράξης
42
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/42_2016anonym.pdf
Έτος
2016
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παροχή άδειας σε νοσοκομείο και υγειονομική περιφέρεια για διαβίβαση ιατρικών δεδομένων σε αιτούντες τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-07-20
Αριθμός πράξης
89
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/89_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Άδεια για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-17
Αριθμός πράξης
3
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/3_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αίτηση υπευθύνου επεξεργασίας για δικαστική χρήση ιατρικού φακέλου ασθενούς που τηρεί στο αρχείο του

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-17
Αριθμός πράξης
2
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Άδεια για χορήγηση αντιγράφου ιατρικού φακέλου για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-26
Αριθμός πράξης
142
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/142_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό