Ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης εγκατεστημένο σε χώρους διασκέδασης και εστίασης (καφέ, μπαρ, κλπ)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr