Προειδοποίηση στον ΕΦΚΑ για μη ενημέρωση ασφαλισμένου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
20
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι ο ΕΦΚΑ δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είχε προσφύγει κατά αποφάσεως Υγειονομικής Επιτροπής, για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής καθώς και για το δικαίωμά του να προσφύγει στην Αρχή, η Αρχή απηύθυνε στον ΕΦΚΑ προειδοποίηση για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος και μη κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr