Περιστατικό μη ορθής τήρησης μητρώου άρθρου. 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 - παραπομπή εξέτασης καταγγελίας ώστε να εξετασθεί το ευρύτερο περιστατικό

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
30
Περίληψη

Κατά την εξέταση καταγγελίας για μη νόμιμες τηλεφωνικές κλήσεις προέκυψε ευρύτερο ζήτημα μη ορθής τήρησης του μητρώου του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 ως συνέπεια τεχνικού σφάλματος κατά τη διαδικασία άρσης αιτήματος φορητότητας συνδρομητών παρόχου. Η Αρχή κρίνει ότι πρέπει η εν λόγω καταγγελία να εξεταστεί στο πλαίσιο του ευρύτερου περιστατικού και επομένως παραπέμπει την υπόθεση για την πλήρη εξέτασή της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr