Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, την κύρωση της προειδοποίησης σε Δήμαρχο για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι υπήρχε μόνο μία καταγγελία κατά του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και ότι ικανοποίησε το δικαίωμα εναντίωσης που ασκήθηκε από την καταγγέλλουσα μετά την αποστολή σύντομου γραπτού μηνύματος.

PDF Απόφασης
4_2021anonym.pdf313.46 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr