Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αίτημα διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, στο οποίο καταχωρίσθηκε λόγω παράβασης του άρθρου 82 παρ. 4 ν. 3386/2005. Το αίτημα απορρίφθηκε για τον λόγο ότι ο αιτών επανήλθε παράνομα στη χώρα μας, και επειδή προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού μέτρου αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα.

PDF Απόφασης
3_2019anonym.pdf112.76 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr