Αναβολή έκδοσης απόφασης σχετικά με ασφαλιστικό προϊόν

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
45
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Στην Αρχή κατατέθηκε γνωστοποίηση από ασφαλιστική εταιρεία σχετικά με νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων με την ονομασία «Smart Drive», με το οποίο η τιμολόγηση των παρεχόμενων καλύψεων συνδέεται με την οδηγική συμπεριφορά του ασφαλισμένου μέσω ειδικής εφαρμογής που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου ή οδηγού του οχήματος που ενδιαφέρεται για το εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα. Η Αρχή αποφάσισε να αναβάλει την έκδοση σχετικής απόφασης για την εξεταζόμενη υπόθεση εωσότου εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ για τα «Συνδεδεμένα Οχήματα» («Connected Vehicles»), διότι στις εν λόγω υπό έκδοση κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνεται το ζήτημα της ενδεδειγμένης νομικής βάσης των εμπεριεχομένων πράξεων επεξεργασίας στην υπό κρίση περίπτωση. Η έγκρισή τους από το ΕΣΠΔ αναμένεται στις αρχές του 2020.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr