Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα

Κατηγορία Ημερομηνία Τίτλος
Δελτίο Τύπου Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τηλεργασίας
Ανακοίνωση Ενέργειες της Αρχής σχετικά με έγγραφο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Ανακοίνωση Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test)
Ανακοίνωση Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση συνόλου δεδομένων στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Εμφάνιση συνόλου δεδομένων (dataset) στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής
Δελτίο Τύπου Συστάσεις της Αρχής σχετικά με την ανάρτηση απολογητικού υπομνήματος σε ιστοσελίδες
Δελτίο Τύπου 15η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων - Βασικά σημεία της ενημερωτικής ημερίδας
Δελτίο Τύπου Παράταση της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τη δράση byDesign έως 3/2/2021
Δελτίο Τύπου Δημοσίευση των τελικών απαιτήσεων της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και των φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας
Δελτίο Τύπου Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής με θέμα: «Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας»
Ανακοίνωση Ενημέρωση για παράταση μεταβατικής περιόδου
Ανακοίνωση Ανακοίνωση σχετικά με το έργο "byDesign" για Φορείς
Δελτίο Τύπου Νέα διαδικτυακή πύλη και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής