Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Βρέθηκαν 154 αποτελέσματα

Κατηγορία Ημερομηνία Τίτλος
Δελτίο Τύπου Απολογιστικό δελτίο Τύπου για την ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με αφορμή τη 18η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων
Δελτίο Τύπου Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τηλεργασίας
Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Ανακοίνωση Ενέργειες της Αρχής σχετικά με έγγραφο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Ανακοίνωση Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test)
Ανακοίνωση Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση συνόλου δεδομένων στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Εμφάνιση συνόλου δεδομένων (dataset) στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής
Δελτίο Τύπου Συστάσεις της Αρχής σχετικά με την ανάρτηση απολογητικού υπομνήματος σε ιστοσελίδες
Δελτίο Τύπου 15η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων - Βασικά σημεία της ενημερωτικής ημερίδας
Δελτίο Τύπου Δημοσίευση των τελικών απαιτήσεων της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και των φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας
Δελτίο Τύπου Παράταση της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τη δράση byDesign έως 3/2/2021
Δελτίο Τύπου Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής με θέμα: «Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας»
Ανακοίνωση Ενημέρωση για παράταση μεταβατικής περιόδου
Ανακοίνωση Ανακοίνωση σχετικά με το έργο "byDesign" για Φορείς