Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ΔΠ. Αποθηκεύουν πληροφορίες για τη διατήρηση της συνόδου του χρήστη μετά τη σύνδεσης του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής μέσω της ΔΠ καθώς και τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Για τη σύνδεση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής και στο πλαίσιο της αυθεντικοποίησης μέσω του συστήματος taxisnet εγκαθίστανται cookies από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gsis.gr/), τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αρχής.

Όνομα Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια
JSESSIONID Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής. Η Αρχή Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύνδεση του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής. Αποθηκεύεται κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης και διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.
cookies-banner Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνολικής προτίμησης του χρήστη για την αποδοχή ή απόρριψη των cookies καθώς και για την προβολή του cookie banner. Η Αρχή Για έξι μήνες. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού επανεμφανίζεται το cookie banner στον χρήστη. Αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει όλα τα cookies τότε το cookie banner εμφανίζεται σε κάθε επίσκεψη στη ΔΠ.
matomo-consent Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της προτίμησης του χρήστη όσον αφορά τη χρήση cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας (matomoanalytics). Η Αρχή 6 μήνες
twitter-consent Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της προτίμησης του χρήστη όσον αφορά τα cookies για τον διαμοιρασμό περιεχομένου στο Twitter. Η Αρχή 6 μήνες
linkedIn-consent Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της προτίμησης του χρήστη όσον αφορά τα cookies για τον διαμοιρασμό περιεχομένου στο LinkedIn. Η Αρχή 6 μήνες