Κατηγορίες cookies της ΔΠ και ρυθμίσεις

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω των υποενοτήτων της παρούσας σελίδας καθώς και του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στη συνέχεια και στο footer της ΔΠ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@dpa.gr και στο dpo@dpa.gr.

Στη ΔΠ της Αρχής, χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»). Για τη σύνδεση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής και στο πλαίσιο της αυθεντικοποίησης μέσω του συστήματος taxisnet εγκαθίστανται cookies από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης https://www.gsis.gr/), τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αρχής.

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας (matomo analytics) με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της ΔΠ. Επιπλέον, παρέχεται, μέσω της ΔΠ, δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες για διαμοιρασμό του περιεχομένου της ΔΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn και Twitter αφού προηγουμένως δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Κατά το διαμοιρασμό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn και Twitter εγκαθιστούν τα δικά τους cookies στην τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies). Η Αρχή δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των cookies αυτών ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία. Η Αρχή αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για ενεργοποίηση της δυνατότητας διαμοιρασμού περιεχομένου.

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies και δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.