Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 1995 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 1446

Σύνταξη πιστοποιητικών από τους δήμους

Απόφαση 1431

Διευκρινιστική επιστολή αναφορικά με την απόφαση 510/17 15.05.2000

Απόφαση 1319

Ανακοίνωση αποφάσεων του ΣτΕ σε τρίτους

Απόφαση 1123

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη σύνταξη εκλογικών καταλόγων

Οδηγία 1122

Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόραση (καταργήθηκε με την οδηγία 1/2011)

Απόφαση 734/18

Απόφαση για επεξεργασία δεδομένων από φορείς πρόνοιας

Απόφαση 637/18

Σύστημα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων σε επαγγελματικό χώρο

Απόφαση 523

Οδηγία για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στο χώρο των Μαιευτηρίων

Απόφαση 510/17

Απόφαση για τις ταυτότητες

Απόφαση 245

Απόφαση για εγκατάσταση συστήματος δακτυλοσκοπήσεως

Απόφαση 100

Απόφαση για το περιεχόμενο εκπομπών του Alpha TV, Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα

Απόφαση 50

Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας

Απόφαση 53

Αρχεία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΜΠ

Απόφαση 581α

Δημοσιοποίηση αποφάσεων Αρχής

Απόφαση 139

Ειδικά νομικά θέματα (Αμοιβές ΟΤΕ)