Προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
10
Περίληψη

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., ο οποίος καταχωρίσθηκε νομίμως στους προαναφερόμενους καταλόγους γιατί αφενός, επανήλθε παράνομα στη χώρα ενώ ήταν ήδη καταχωρισμένος στο ΣΠΣ και Ε.Κ.ΑΝ.Α. και αφετέρου, γιατί κρίθηκε ότι η παρουσία του στη χώρα αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Περαιτέρω,  πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίσθηκε με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση η διατήρηση της καταχώρισής του.

 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr