Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
57
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υποψήφιου δημάρχου στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου 2019, αναφορικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών αυτών, καθώς επίσης και τη συνολική πρακτική που ακολούθησε ο καταγγελλόμενος αναφορικά με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας) συλλέχθηκαν νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης επαφής με το υποκείμενο των δεδομένων και συγκεκριμένα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς ότι ο καταγγελλόμενος παρείχε στο επίμαχο μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας τη δυνατότητα στο υποκείμενο να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, καλώντας στον αριθμό τηλεφώνου αποστολής του προεκλογικού μηνύματος, αλλά και ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώθηκε στο αίτημα του καταγγέλλοντος να μην λαμβάνει περαιτέρω μηνύματα με πολιτικό χαρακτήρα, απάλλαξε τον καταγγελλόμενο από την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr