Κυρώσεις στην Εμπορική Τράπεζα για παράλειψη ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου σε δεδομένα που τον αφορούν (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr