Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
16
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αιρετή τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω σπουδαιότητας και επειδή προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα και περαιτέρω ανάλυση, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια προκειμένου να αποφασισθεί εάν επικοινωνία με περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος, συναφές με το επίμαχο που δεν αφορά τουλάχιστον ευθέως και άμεσα την πολιτική επικοινωνία, εμπίπτει στην συναφή νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους πολιτικής επικοινωνίας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr