Καταγγελία από παραλήπτη μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου σχετικά με τη μη δυνατότητα διαγραφής του από τη λίστα αποδεκτών

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
33
Περίληψη

Κατά την εξέταση καταγγελιών συνδρομητών της Cosmote προέκυψε γενικότερο ζήτημα μη δυνατότητας διαγραφής από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου. Η Αρχή κρίνει ότι πρέπει η εν λόγω καταγγελία να εξεταστεί στο πλαίσιο του ευρύτερου περιστατικού και επομένως παραπέμπει την υπόθεση για την πλήρη εξέτασή της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr