Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με την κατάρτιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσης δεδομένων με καταλόγους ("λίστας αναμονής") ιατρών (υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας ή προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου) κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr