Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης σε δικαίωμα διαγραφής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
28
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου συντόμου γραπτού μηνύματος (SMS) από υποψήφια βουλευτή με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα και μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλομένη, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων SMS, ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η Αρχή με την με αριθμό 28/2020 Απόφασή της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για ενέργεια που πραγματοποίησε σχετικά με υποβληθέν αίτημα διαγραφής δεδομένων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr