Έκθεση ιατρικής πραγματογνωμοσύνης ως δικαιολογητικό για την εκκαθάριση αμοιβής ιατρού πραγματογνώμονα

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
99
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης
99_2002.doc386.01 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr