Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
40
Περίληψη

Η Αρχή (συν)εξέτασε τις προσφυγές 12 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ κατά του Οργανισμού, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ και τη δημοσιοποίηση καταλόγου με συγκεκριμένα ονομαστικά στοιχεία για 29 πρώην μετόχους. Ο κατάλογος συμπεριλήφθηκε σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΟΑΣΘ που δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα. Καταρχάς, η Αρχή έκρινε ότι τα σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του ΟΑΣΘ ήταν θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο αυτό η δημοσιοποίηση των ονομάτων των πρώην μετόχων που ήγειραν διεκδικήσεις από την αξία/απόδοση της μετοχής (είχαν στείλει και σχετικό εξώδικο προς τον ΟΑΣΘ, το οποίο έτυχε δημοσιότητας) ή και βρίσκονταν σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Οργανισμό δικαιολογείτο. Ωστόσο, αναφέρθηκαν και δύο ονόματα μετόχων που δεν δικαιολογούνταν για την ενημέρωση του κοινού, καθώς αυτοί δεν περιλαμβάνονταν σε αυτούς που ήγειραν αξιώσεις. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ για τη δημοσιοποίηση των δύο αυτών ονομάτων πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Περαιτέρω, αναφορικά με τους προσφεύγοντες, οι οποίοι παραπονούνται και για μη ικανοποίηση δικαιώματος που είχαν ασκήσει προς τον ΟΑΣΘ, με βάση τον ν. 2472/1997, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ για παραβίαση των άρθρων 12 και 13 ν. 2472/1997. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 4, 5, 12 και 13 του ν. 2472/1997, επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του ίδιου νόμου. Τέλος, απηύθυνε προειδοποίηση για τη συμμόρφωση του ΟΑΣΘ με τις διατάξεις πλέον του ΓΚΠΔ, ιδίως για την άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων και την απάντηση αυτών κατά το νόμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr