Διαγραφή αλλοδαπού από το Σ.Π.Σ. και διατήρηση της καταχώρισης στον Ε.Κ.Α.Ν.Α.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr