Απόρριψη καταγγελίας λόγω αναρμοδιότητας της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή για παράνομη επεξεργασία των ανακληθεισών ιδιόγραφων διαθηκών του καταγγέλλοντος από τους καταγγελλόμενους με απόκρυψη της ανάκλησης, παράλλαξη και νόθευση της φύσεως τους, και τη χρήση τους ενώπιον δικαστηρίου, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία λόγω αναρμοδιότητας με την αιτιολογία ότι ο φάκελος της δικογραφίας εκκρεμούς δίκης δεν αποτελεί αρχείο, το οποίο υπάγεται στις αρμοδιότητες και τον έλεγχο της Αρχής.

PDF Απόφασης
1_2020anonym.pdf112.29 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr