Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για το λόγο ότι ο αιτών δεν επικαλέστηκε, αλλά και γενικότερα δεν προέκυψε από την  εξέταση της αίτησης ισχυρή πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του προσφεύγοντος.

 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr