Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεως της Αρχής σχετικά με πρόσβαση τρίτου σε ιατρικό φάκελο ασθενούς

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
6
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αίτηση θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης υποβληθείσης καταγγελίας με την αιτιολογία ότι τα ζητήματα τα οποία προβάλλονται με την αίτηση θεραπείας έχουν ήδη εξεταστεί και κριθεί από την Αρχή. Επιπλέον, δεν προσκομίζονται νέα στοιχεία από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει διαφορετική κρίση.

PDF Απόφασης
6_2021anonym.pdf225.31 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr