Απόρριψη αιτήματος διαγραφής αλλοδαπού από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και σύσταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως υπευθύνου επεξεργασίας του Εθνικού Καταλόγου Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών να ελέγχει ανά τριετία από την καταχώρηση την αναγκαιότητα διατήρησης της εγγραφής

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr