Απόφαση για καταγγελίες πολιτών κατά μαιευτηρίου και Ασφαλιστικής Εταιρείας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
150
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης
2001_150.doc59.51 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr