Ανάκληση απόφασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Περίληψη

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 1/2021 Απόφαση, ανακαλεί απόφασή της, η οποία επέβαλε κύρωση χωρίς να έχει ικανοποιηθεί το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αυτό συνέβη καθώς κλήση του καταγγελλόμενου να παραστεί για ακρόαση στην συνεδρίαση του Τμήματος δεν παρελήφθη από τον ίδιο, καθώς είχε αποσταλεί σε μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, ο καταγγελλόμενος δεν είχε την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του αναφορικά με τα καταγγελλόμενα. Για τον λόγο αυτόν, ο καταγγελλόμενος, ζήτησε την ανάκληση της απόφασης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr