Άλλη σχετική νομοθεσία (Ελλάδα)

Νόμος 3051/2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

 

Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές

 

 

 

 

Λοιπές Ανεξάρτητες Αρχές και Επιτροπές