Ημερίδα του ΕΣΚτΠ σε συνεργασία με την Αρχή

Submitted by ekalivas on Παρ, 12/20/2019 - 09:57

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργανώνει στις 13 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, την 3η Ημερίδα με τίτλο «Γενικόs Κανονισμόs Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης». Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εκτός από χαιρετισμό θα πραγματοποιήσει και την κύρια ομιλία, με τίτλο «Ο ΓΚΠΔ και οι επιλογές του ν. 4624/2019». 

Στελέχη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ειδικοί Επιστήμονες από την Έρευνα και την Πράξη θα παρουσιάσουν θέματα σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης στον ΓΚΠΔ και τα τεχνολογικά μέσα για την προστασία δεδομένων, καθώς και ειδικά θέματα συμμόρφωσης, όπως σχετικά με παρακολούθηση και κατάρτιση προφίλ, προστασία δεδομένων και ελευθερία της έκφρασης και σχετικά με την αναμενόμενη απόφαση στην υπόθεση Schrems II και τις επιπτώσεις της στα εργαλεία διαβίβασης σε τρίτες χώρες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και εργαστήριο, με θέμα τη «Διαχείριση περιστατικών παραβίασης», όπου οι συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες θα αναλύσουν υποθετικές υποθέσεις περιστατικών παραβίασης.

Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή και την 1η ημέρα του συνεδρίου e-Democracy2019 (στην αγγλική γλώσσα), στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Οι ομιλίες ή παρουσιάσεις της 1ης ημέρας  συνοψίζονται στις εξής: Η κύρια ομιλία με τίτλο ‘Reinventing Democracy in the Digital Era’ που θα πραγματοποιηθεί από τον Καθ. Γεώργιο Μητακίδη, πρόεδρο του Digital Enlightenment Forum, θα ακολουθήσει ενότητα 4 ερευνητικών εργασιών σε θέματα προστασίας δεδομένων, καθώς και ημερίδα με 8 παρουσιάσεις και συμπερασματική συζήτηση από χρηματοδοτούμενα από την Ε. Ένωση ερευνητικά έργα σχετικά με την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr