Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 1995 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 7

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για αζήτητη τηλεφωνική κλήση προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 13

Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής

Απόφαση 12

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας

Απόφαση 14

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 11

Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων

Απόφαση 949

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 10

Προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 4

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 6

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεως της Αρχής σχετικά με πρόσβαση τρίτου σε ιατρικό φάκελο ασθενούς

Απόφαση 5

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία

Απόφαση 710

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 3

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 2

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 1

Ανάκληση απόφασης

Απόφαση 416

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων