Αίτηση χορήγησης άδειας για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
39
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr